Văn mẫu: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Đề bài: Phân tích tác phẩm "Chiếu dời đô" (Thiên đô chiếu) của Lí Công Uẩn.Bài văn mẫu 1   "Chiếu dời đô" là áng văn chính luận, lí lẽ sắc bén dưới cái nhìn vượt thời đại của vua Lý Thái Tổ. Tác phẩm ra đời không chỉ để thông báo quyết định rời kinh thành từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại La (Hà Nội) mà còn cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của một minh quân dân chủ, thấu ý trời
Đề bài: Dàn ý Phân tích Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) của Lí Công UẩnDàn ý mẫuA. Mở bài: - “Chiếu dời đô” không chỉ là một văn bản chính trị quan trọng của dân tộc mà còn là áng văn chính luận đặc sắc của Lý Thái Tổ - vị vua khai sinh ra vương triều nhà Lý.B. Thân bài:Luận điểm 1: Những tiền đề, cơ sở để dời đô (Lí do phải dời đô)- Nhắc lại lịch sử dời đô của các
Đề bài: Phân tích tác phẩm "Chiếu dời đô" (Thiên đô chiếu) của Lí Công Uẩn.Bài văn mẫu   Lí Công Uẩn quê ở Kinh Bắc, là võ tướng có tài của Lê Bại Hành, từng giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chỉhuy sứ. Ông là người tài trí,, đức độ, kín đáo, nhiều hi vọng. Năm 1009, Lê Ngọa Triều chết, Lí Công uẩn được giới tăng lữ và triều thần tôn lên làm vua, lấy hiệu là Lí Thái Tổ
Đề bài: Phân tích tác phẩm "Chiếu dời đô" (Thiên đô chiếu) của Lí Công Uẩn.Bài văn mẫu   Trước những biến động của nước nhà, hàng loạt các chiếu của nhà vua được ban xuống để bây giờ trở thành những tác phẩm hay có giá trị trong nền văn học Việt Nam. Cùng với chiếu cầu hiền của vua Quang Trung thì chúng ta còn được biết đến chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn. Bài chiếu không