Văn mẫu: Tức nước vỡ bờ

Đề bài: Phân tích bộ mặt tàn ác, bất nhân của lũ tôi tớ, tay sai chế độ thực dân, phong kiến qua chương XVIII "Tức nuớc vỡ bờ" trích từ tiểu thuyết "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Bài văn mẫu   Tắt đèn là tác phẩm hiện thực xuất sắc của nhà văn Ngô Tất Tố viết về nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Giống với những tác phẩm tiêu biểu thời kì mặt trận dân chủ như Bước
Đề bài: Phân tích nhân vật vợ chồng Nghị Quế trong tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Bài văn mẫu   Bản chất của bọn quan lại, địa chủ thời thực dân phong kiến ỉà dùng mọi thủ đoạn để làm giàu trên xương máu của nhân dân lao động nghèo khô. Vợ chồng Nghị Quế là hình ảnh tiêu biểu sâu sác nhất đã được Ngô Tất Tố xây dựng thành cồng trong tác phảm Tắt đèn. Hình ảnh
Đề bài: Phân tích đoạn trích Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn) của Ngô Tất Tố. Bài văn mẫu   Tắt đèn là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố, tác phẩm không chỉ mang giá trị hiện thực mà còn mang giá trị nhân đạo sâu sắc. Mặc dù bị đàn áp, bị đẩy đến bước đường cùng nhưng họ không cam chịu, mà luôn mang trong mình tinh thần phản kháng mãnh liệt. Đoạn