Văn mẫu: Bàn luận về phép học

Đề bài: Dàn ý Phân tích bài Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp.Dàn ý mẫuA. Mở bài: - “Bàn luận về pháp học” là một văn bản chính luận sắc bén, ngắn gọn của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.B. Thân bài:Luận điểm 1: Tác giả nêu lên mục đích chính của việc học- Lựa chọn cách nói trực tiếp, không vòng vo, tác giả khẳng định mục đích chính của việc học là học đạo lí, học làm
Đề bài: Phân tích bài "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp.Bài văn mẫu   Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử, quê ở làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh.   Nguyễn Thiếp là người "thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu", từng đỗ đạt, làm quan dưới triều
Đề bài: Phân tích bài Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp.Bài văn mẫu 1    Nguyễn Thiếp là người “thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu”, từng đỗ đạt làm quan dưới triều Lê, nhưng sau đó từ quan về dạy học, chính vì gắn bó với công việc dạy học cho nên Nguyễn Thiếp hiểu ra mục đích thật sự của việc học. Bàn luận về phép học là một phần