Văn mẫu: Tức cảnh Pác Bó

Đề bài: Dàn ý Phân tích bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh.Dàn ý mẫuA. Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm: “Tức cảnh Pác Pó” là bài thơ nổi tiếng trong thời gian hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh - Khái quát nội dung tác phẩm: Bài thơ khắc họa lại cuộc sống sinh hoạt của Bác ở núi rừng Pác Pó và tinh thần lạc quan, phong thái ung dung, tự tại của người chiến
Đề bài: Phân tích bài thơ "Tức cảnh Pác Pó" của Hồ Chí Minh.Bài văn mẫu   Hồ Chí Minh là một nhà chính trị quân sự tài ba, một nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc Việt Nam ở thế kỉ XX. Bài thơ "Tức cảnh Pác Pó" được Bác sáng tác vào tháng 2 năm 1941, tại Pác Pó (Cao Bằng). Qua bài thơ, chúng ta thấy được tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Người trong cuộc sống cách mạng đầy gian
Đề bài: Phân tích bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của Bác Hồ.Bài văn mẫu   Bác Hồ về nước tháng 2/1941, sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước. Khi đó, tình hình thế giới và trong nước có những biến động vô cùng to lớn (đại thế chiến thứ hai, Pháp lại khủng bố cách mạng dã man, Nhật vào Đông Dương; ở châu Âu, Pháp đầu hàng phát xít Đức..), Bác đã triệu
Đề bài: Phân tích bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của Hồ Chí Minh.Bài văn mẫu   Tức cảnh Pác Bó là một trong những bài thơ tứ tuyệt tiêu biểu cho phong cách thơ Hồ Chí Minh. Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tin mãnh liệt và nghị lực phi thường của Bác trong hoàn cảnh sống và làm việc giữa núi rừng Việt Bắc, sau mấy chục năm trời xa cách đất nước và dân tộc. Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Đề bài: Phân tích bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của Hồ Chí Minh.Bài làm Ôi sáng xuân nay, xuân 41 Trắng rừng biền giới nở hoa mơ. (Tố Hữu)    Năm 1941, sau nhiều năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật về tới Pác Bó, Cao Bằng. Hang Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật của Người. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó được Bác viết tại đây (tháng 2/1941)
Đề bài: Phân tích bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của Hồ Chí Minh.Bài văn mẫu   Không chỉ là nhà hoạt động cách mạng kiên trung, bất khuất Bác còn là một con người hết sức lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt. Những vần thơ hóm hỉnh như:   Khách đến thì mời ngô nếp nướng   Săn về thường chén thịt rừng quay   Non xanh nước biếc tha hồ dạo,   Rượu