Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Đối đáp với vua

Câu 1: Nghe – Viết : Đối đáp với vua (trích) (trang 51 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em nghe viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Câu 2: Tìm các từ : (trang 51 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau :

– Nhạc cụ hình ống, thổi bằng hơi : sáo.

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn các động tác khéo léo của người và thú : xiếc.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau :

– Nhạc cụ bằng tre gỗ, gõ thành tiếng : mõ.

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải : vẽ

Câu 3: Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động : (trang 52 sgk Tiếng Việt 3)

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi.

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s : sẩy chân, san sẻ, soi gương, mua sắm, sà xuống...

Chứa tiếng bắt đầu bằng X : xé giấy, xé nát, xoa bóp, xông hơi, xỉa răng, xô đẩy, xối nước, xỏ chỉ, xoá bỏ, xúc đất, xới luống ...

b) Chứa tiếng có thanh hỏi : cởi áo, chẻ củi, nhổ cỏ, bỏ rác, đổ nước, ngủ, kể lể, rảo bước, thổi cơm, bẻ bắp, chẻ lạt, dạy bảo ...

Chứa tiếng có thanh ngã : gõ mõ, vẽ tranh, đục đẽo, ẵm bồng, diễn trò, chữa xe, dẫn đường, vẫy tay ...