Tiếng Việt lớp 3 Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Câu 1: Câu thơ của người bạn Pu-skin có gì vô lí ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Câu thơ của người bạn Pus-kin vô lí ở chỗ : ông ấy cho rằng mọc trời mọc ở đằng tây, trong khi mặt trời mọc ở đằng đông.

Câu 2: Pus-kin đã chữa thơ giúp bạn như thế nào ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Pus-kin đã làm tiếp ba câu thơ khác có thể kết hợp với câu thơ vô lí của bạn làm thành một bài thơ hoàn chỉnh, hợp lí.

Câu 3: Điều gì làm cho bài thơ của Pus-kin hợp lí ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Pus-kin đã viết câu thứ hai để khẳng định "mặt trời mọc ở đằng tây" là một chuyện lạ. Chính điều này đã làm cho bài thơ của Puskin trở thành hợp lí.