Quảng cáo

Tiếng Việt lớp 3 Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Câu 1: Câu thơ của người bạn Pu-skin có gì vô lí ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Câu thơ của người bạn Pus-kin vô lí ở chỗ : ông ấy cho rằng mọc trời mọc ở đằng tây, trong khi mặt trời mọc ở đằng đông.

Câu 2: Pus-kin đã chữa thơ giúp bạn như thế nào ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Pus-kin đã làm tiếp ba câu thơ khác có thể kết hợp với câu thơ vô lí của bạn làm thành một bài thơ hoàn chỉnh, hợp lí.

Quảng cáo

Câu 3: Điều gì làm cho bài thơ của Pus-kin hợp lí ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Pus-kin đã viết câu thứ hai để khẳng định "mặt trời mọc ở đằng tây" là một chuyện lạ. Chính điều này đã làm cho bài thơ của Puskin trở thành hợp lí.