Soạn bài: Tập đọc: Đối đáp với vua

Câu 1: Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ? (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây, Thăng Long (Hà Nội).

Câu 2: Cao Bá Quát có mong muốn gì ? (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cậu bé Cao Bá Quát có ý mong được nhìn rõ mặt vua.

Câu 3: Cậu làm thế nào để thực hiện mong muốn đó ? (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Đế thực hiện mong muốn đó, cậu bé Cao Bá Quát đã cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm và khi bị bắt thì la hét, vùng vẫy làm náo động cả lên khiến nhà vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới xét hỏi.

Câu 4: Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ? (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Vua bắt Cao Bá Quát đối vì cậu đã tự xưng là học trò.

Câu 5: Cậu đối như thế nào ? (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cậu đã đối lại vế đối của nhà vua rất nhanh và cũng rất hoàn chỉnh. Ta còn thấy trong vế đối của cậu có các từ "người trói người". Vế đối biểu lộ sự bất bình của ông (ngầm oán trách vua bắt trói người trong cảnh trời nắng chang chang, chẳng khác nào cảnh cá lớn đớp cá bé.

Nội dung: Ca ngợi tài năng của Cao Bá Quát. Ông là người thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.