Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nghe nhạc

Câu 2: Điền vào chỗ trỗng : (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) l hay n ?

– Náo động, hỗn láo

– Béo núc ních, lúc đó

b) ut hay uc ?

– Ông bụt, bục gỗ

– Chim cút, hoa cúc

Câu 3: Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động : (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l

b) Chứa tiếng có vần ut

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l : làm việc, làm lụng, lấy, luồn lách, lao tới. săn lùng, lẩn lánh, lục lọi, lồng lộn, lẫn lộn, lè lưỡi, liếc mắt, lái thuyền, la lối, lắng tai, lân la, lẩm bẩm, lạy lục, lao động,...

Chứa tiếng bắt đầu bằng n : nã súng, nài nỉ, nài ép, nán lại, nạo vét, nộp thuế, nạt nộ, náu mình, nằm, nắm, nặn tượng, nâng lên, nấp, nấu nướng, né tránh, ném, nén chặt, neo thuyền, nép mình,...

b) Chứa tiếng có vần ut : mất hút, thút thít, mút tay, sút bóng, hút nước, tụt xuống, rút về,...

Chứa tiếng có vần uc : múc nước, rúc vào, lục lọi, thúc giục, vục nước, chúc mừng, húc nhau, đúc gang, xúc đất, phục dịch,...