Soạn bài: Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Câu 1: Rạp xiếc in tờ quảng cáo để làm gì ? (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để cho nhiều người cùng biết và mua vé vào xem.

Câu 2: : Em thích những nội dung nào trong quảng cáo đó ? (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Trong tờ quảng cáo, em thích nhất nội dung: giảm giá vé 50% cho thiếu nhi vì như thế em có thể dễ dàng xin tiền mẹ đi xem. (Giảm 50% là giảm nửa số tiền).

Câu 3: Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt ? (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cách trình bày quảng cáo có nhiều nét đặc biệt : lời vẫn thật ngắn gọn, được viết thành từng dòng riêng. Nội dung là thông báo những điều mà mọi người đều quan tâm : nhiều tiết mục hay, rạp được tu sửa, giá vé giảm, nhiều buổi diễn trong ngày, liên hệ thuận lợi. Cách trình bày đẹp dùng nhiều khổ chữ khác nhau. Những điều quan trọng được in đậm nét. Ngoài chữ viết còn có tranh minh họa.

Câu 4: Em thường thấy các quảng cáo ở đâu ? (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Em thường thấy các quảng cáo ở nhiều nơi : quảng cáo trong sách báo, trên màn hình, trong đài phát thanh. Biển quảng cáo chăng trên đường phố, trong công viên, trong sân vận động, trong các cứa hàng, cửa hiệu. Có người còn vừa đi bán hàng vừa dùng loa quảng cáo.