Soạn bài: Tập đọc: Nhà ảo thuật

Câu 1: Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ? (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật vì bố đang nằm viện, mẹ rất cần tiền thuốc thang, hai chị em không dám xin tiền làm phiền mẹ.

Câu 2: Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào ? (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Hai chị em ra ga mua sữa, tình cờ gặp chú Lí, nhà ảo thuật tài ba. Hai chị em đã giúp chú mang nhiều đồ đạc đến rạp xiếc.

Câu 3: Vì sao hai chị em không nhờ chú Lí dẫn vào rạp ? (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Hai chị em không nhờ chú Lí dẫn vào rạp vì nhớ tới lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

Câu 4: Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà ? (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chú Lí đến chơi và nhiều chuyện lạ đã xảy ra khi lối mọi người uống trà : một cái bánh thành hai cái bánh, cái đài băng đỏ xanh vàng bắn ra từ lọ dường, một chú thỏ ở đâu đến ngồi ngay trên chân em Mác.

Câu 5: Theo em, chị em Xô-phi đi xem ảo thuật chưa? (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chị em Xô-phi đã được xem Chú Lí biểu diễn ảo thuật ngay tại nhà của mình.

Nội dung : Khen ngợi hai chị em Xô-phi là những đứa trẻ ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chú Lí là người tài ba, nhân hậu, rất yêu quí trẻ em.