Soạn bài: Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Câu 1: Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với các âm thanh nào ? (trang 126 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tiếng mưa trong rừng cọ so sánh với tiếng thác nước đổ về, tiếng gió thổi ào ào

Câu 2: Về mùa hè, rừng cọ có gì thú vị ? (trang 126 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Về mùa hè, nằm dưới rừng cọ nhìn lên, tác giả thấy trời xanh qua từng kẽ lá.

Câu 3: Vì sao lá cọ giống mặt trời ? (trang 126 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tác giả thấy lá cọ giống mặt trời vì lá cọ hình quạt cũng có nhiều gân lá, phiến lá xoè ra như các tia sáng của mặt trời.

Câu 4: Em có thích gọi lá cọ là mặt trời xanh không ? Vì sao ? (trang 126 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Em thấy cách gọi lá cọ là mặt trời xanh rất thú vị vì đó là một sự so sánh rất sáng tạo của tác giả bài thơ.