Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội

Câu 2: Điền vào chỗ trống (trang 129 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Điền s hay x ?

Nhà xanh lại đóng đố xanh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong

- Giải câu đô trên : Đó là cái bánh chưng

b) Điền o hay ô ?

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở trong

Chảo gì mà rộng mênh mông

Giữa hai sườn núi, cánh đồng cò bay ?

Giải câu đố : Đó là vùng thung lũng.

Câu 3: Tìm các từ (trang 129 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :

- Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên trời : sao

- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : xôi

- Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng (cây) sen

b) Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau :

- Một trong 4 phép tính : cộng

- Tập hợp nhau để bàn việc : họp

Đồ dùng làm bằng giấy, gỗ, nhựa ... để đựng đồ ... : hộp