Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Cóc kiện trời

Câu 1: Nghe - Viết: Cóc kiện Trời (trang 124 sgk Tiếng Việt 3)

Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời:

Các từ Thấy, Dưới được viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Các từ Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo cũng đều được viết hoa vì đó là những tên riêng của các nhân vật.

Câu 2: Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á : (trang 124 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

Câu 3: Điền vào chỗ trống : (trang 125 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) s hay x ?

cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử.

b) o hay ô ?

chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng.