Soạn bài: Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Câu 1: Trung đoàn trưởng đến gặp các chiên sĩ nhỏ tuổi làm gì ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi thông báo ý kiến của trung đoàn, cho các chiến sĩ nhỏ tuổi trở về sống với gia đình vì cuộc sống ở chiến khu còn nhiều gian khổ, khó khăn, thiếu thốn.

Câu 2: Vì sao nghe ông nói, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Khi nghe trung đoàn trưởng nói, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại vì điều này là quá bất ngờ đối với các em. Không ai có thể nghĩ rằng mình sẽ rời xa trung đoàn, rời xa anh em trong đội ngũ để về với gia đình. Chiến đấu cho Tổ quốc là lí tưởng cao đẹp của các em. Trở về với gia đình chính là từ bỏ lí tưởng cao đẹp đó.

Câu 3: Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Lượm và các bạn khác đều không muốn về nhà vì tất cả đều sẵn sàng chịu đựng gian khổ, sẵn sàng chịu đói khát để ở lại sống chết với chiến khu, không thể trở về ở chung với gia đình còn trong vùng tạm chiếm có tụi Tây và Việt gian kiểm soát.

Câu 4: Lời nói của Mừng có gì cảm động ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Mừng nói lời ngây thơ và rất thật lòng. Em xin trung đoàn trưởng cho các em ăn ít di, nhưng dừng bắt phải trở về. Đó là những lời nói rất cảm động xuất phát từ lòng yêu nước và căm thù giặc của em.

Câu 5: Tìm hình ảnh so sánh ở cuối bài : (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Hình ảnh so sánh ở cuối bài là:

Tiếng hát bay lượn trên mặt như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm.

Suối tràn qua lớp cây rừng, bùng lên như rừng lạnh lối.

Nội dung : Ca ngợi tinh thần yôu nước căm thù giặc, không quản ngại gian khổ cùa các chiốn sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống Pháp.