Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Ở lại với chiến khu

Câu 1: Nghe - viết: Ở lại chiến khu (trang 15 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Bỗng một em ... đến hết)

Câu 2:a) Giải các câu đố (trang 15 sgk Tiếng Việt 3)

b) Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) Giải các câu đố :

Đó là sấm và sét.

Đó là con sông bắt nguồn từ trên núi cao và chảy ra cửa biển rồi hoà vào biển.

b) Điền vào chỗ trống uôt hay uôc ?

– Ăn không rau như đau không thuốc.

– Cơm tẻ là mẹ ruột.

– Cả gió thì tắt đuốc.

– Thẳng như ruột ngựa.