Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Câu 1: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. (trang 168 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự làm.