Soạn bài: Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Câu 1: Đọc mẩu chuyện vui sau và thực hiện nhiệm vụ nêu bên dưới: (trang 171 sgk Tiếng Việt 5)

a. Tìm trong mẩu chuyện trên:

- Một câu hỏi.

- Một câu kể.

- Một câu cảm.

- Một câu cầu khiến.

b. Nêu những dấu hiệu của mỗi kiểu câu nói trên.

Trả lời:

Câu 2: Phân loại các kiểu câu kể trong mẩu chuyện sau. Xác định thành phần của từng câu ( chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ) (trang 171 sgk Tiếng Việt 5)

Quyết định độc đáo

Cách đây không lâu, lãnh đạo Hội đồng thành phố Nót-tinh-ghêm ở nước Anh đã quyết định phạt tiền các công chức nói hoặc viết tiếng Anh không đúng chuẩn. Theo quyết định này, một lần mắc lỗi, công chức bị phạt 1 bảng Ông Chủ tịch Hội đồng thành phố tuyên bố sẽ không kid bất cứ văn bản nào có lỗi ngữ pháp và chính tả. Đây là một biện pháp mạnh nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Anh.

Theo báo Công an nhân dân

Trả lời: