Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Câu 1: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con (trang 165 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2: a. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần: (trang 166 sgk Tiếng Việt 5)

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

b. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Trả lời:

a.

b. xôi – đôi