Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Câu 1: Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm cả lớp: (trang 172 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Những ưu điểm chính.

- Những thiếu sót, hạn chế.

Câu 2: Chữa bài (trang 172 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Đọc lại bài làm của mình và lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo). Từ đó, tự soát lại bài và sửa lỗi về các mặt sau:

- Bài viết đã đáp ứng yêu cầu của đề bài chưa? Ví dụ: Tả em bé đang tập đi, tập nói (tả hình dáng, tính tình, hoạt động) hay tả một người lao động đang làm việc (chú trọng tả hoạt động).

- Trình tự miêu tả hợp lí chưa?

- Các chi tiết miêu tả có chính xác không?

- Bài viết có thể hiện được tình cảm, cảm xúc của người viết với đối tượng được tả không?

- Cách dùng từ, đặt câu, chuyển ý, chuyển đoạn: chữ viết, chính tả, hình thức trình bày đã đúng chưa?

Câu 3: (trang 172 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a. Đoạn tả hình dáng hoặc đoạn tả tính tình, hoạt động của người được tả.

b. Đoạn mở bài hoặc kết bài.