Câu 2: Dựa vào bài tập miệng ở tiết 3, hãy viết báo cáo theo mẫu. (trang 75 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

Vĩnh Long, Ngày 29-3-2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG THI ĐUA XÂY DựNG ĐỘI VỮNG MẠNH CỦA CHI ĐỘI 2 LỚP 3E

Kính gửi : Thầy tổng phụ trách

Chi đội 2 lớp 3E chúng em xin báo cáo hoạt động của chi đội trong tháng "Thi đua xây dựng Đội vững mạnh" vừa qua như sau :

Về học tập : Toàn chi đội đã vươn lên trong học tập nên đã đạt 136 điểm 9 và 10 không có điểm yếu kém (từ 3 trở xuống). Có 6 bạn dự thi "Vở sạch chữ đẹp" thì đã đạt một giải nhất, hai giải nhì.

Các bạn đã có thành tích xuất sắc nhất về học tập trong tháng thi đua này là : Hoàng Tú. Nguyễn Thị Lan, Đồng Thị Hồng Nhung và Trần Hải.

1. Về lao động : Chi đội đã tham gia và làm tốt công việc trong hai buổi dọn vệ sinh toàn trường và hai buổi chăm sóc vườn trường.

2. Về các công tác khác : Chi đội chúng em đã kết nạp thêm 4 đội viên mới, đã góp được 36 đầu sách cho thư viện nhà trường và đã tổ chức tốt một buổi sinh hoạt với chủ đề "Nói năng lịch sự".

Chi đội trưởng

Võ Mạnh Đức