Câu 2: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi (trang 74 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Các từ đó là : làn gió mồ côi, không tìm thấy bạn, vào ngồi, sợi nắng gầy, run run ngã.

b)- Làn gió : giống một bạn nhỏ mồ côi.

- Sợi nắng : giống như một người gầy yếu.

c) Tác giả tỏ rõ tình cảm yêu thương, thông cảm với trẻ nhỏmồ côi và những người ốm yếu, không nhà không cửa.