Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Câu 1: Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp. (trang 141 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Sau khi nghe thầy cô giáo nhận xét, đánh giá chung về bài văn của cả lớp, em đọc lại bài văn của mình. Chữa lại những sai sót, nghĩ lại lời phê của thầy cô giáo, nên mượn đọc bài được điểm cao của bạn để học tập.

Câu 2: Tự đánh giá bài làm của mình. (trang 141 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Gợi ý:

a) Bài làm có hay không có:

- Mở bài

- Thân bài

- Kết bài

b) Bài làm có hay không có:

- Đoạn tả hình dáng của con vật

- Đoạn tả hoạt động của con vật

c) Bài làm đã nêu hay chưa nêu:

- Đặc điểm riêng về hình dáng và hoạt động của con vật được tả so với các con vật khác.

- Ý chuyển tiếp giữa các đoạn.

d) Trong bài có bao nhiêu:

- Câu văn có hình ảnh.

- Câu văn bộc lộ cảm xúc của người viết.

e) Trong bài có bao nhiêu:

- Lỗi chính tả

- Lỗi dùng từ

- Lỗi đặt câu

Câu 3: Chữa bài: (trang 142 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Tham gia chữa lỗi chung trên lớp.

- Tự chữa lỗi trong bài của em.

- Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi

Câu 4: Học tập những đoạn văn hay, bài văn hay. (trang 142 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

- Thảo luận để tìm ra cái hay của bài văn, đoạn văn trên.

Câu 5: Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn. (trang 142 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự làm.