Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 2

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 95 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2: Nghe – viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng (trang 95 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, nột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.

Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.

Theo Nguyễn Tuân