Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 1

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 95 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2: Lập bàng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau. (trang 95 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời: