Soạn bài: Tiết 4

Câu 2: Tìm trong bài đọc trên (trang 165 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Một câu hỏi: Răng em đau, phải không?

- Một câu kể: Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm.

- Một câu cảm: Ôi, răng đau quá!

- Một câu khiến: Em về nhà đi!

Câu 3: Bài đọc trên có những trạng ngữ nào chỉ thời gian, chỉ nơi chốn? (trang 165 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

- Trạng ngữ chỉ thời gian: Có một lần, trong giờ tập đọc.

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Ngồi trong lớp.