Tiếng sáo diều - Tuần 14

Soạn bài: Tập làm văn: Thế nào là miêu tảCâu 1 (trang 140 sgk Tiếng Việt 4) : Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:Trả lời:Đọc bài văn Cái cối tân và trả lời câu hỏi:a. Bài văn tả cái cối xay gạo bằng tre.b. Các phần mở bài, kết bài trong bài Cái cối tân. Mỗi phần ấy nói điều gì?Mở bài (Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống) Giới thiệu