Tình yêu cuộc sống - Tuần 33

Tiếng Việt lớp 4 Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵnCâu 1 (trang 152 sgk Tiếng Việt 4) : Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí đã cho. Trả lời: