Có chí thì nên - Tuần 13

Soạn bài: Tập đọc: Người tìm đường lên các vì saoNội dung chínhBài đọc nói về nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki. Ông mơ ước bay lên trời, vươn tới các vì sao. Ông dày công nghiên cứu, làm thí nghiệm, thất bại không nản. Hơn bốn mươi năm nghiên cứu, ông đã thành công thiết kế được tên lửa nhiều tầng, khinh khí cầu,…Câu 1 (trang 126 sgk Tiếng Việt 4) : Xi – ôn – côp-xki mơ ước điều gì?Trả