Tiếng Việt lớp 4 Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Câu 1: Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí đã cho. (trang 152 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời: