Soạn bài: Tiết 1

Câu 2: Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm "Thương người như thế thương thân" (trang 96 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Trong chủ điểm này có hai bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu và Người ăn xin, em ghi lại những nội dung đã học vào các cột ở bảng mẫu đã cho.

Câu 3: Trong các bài tập đọc trên, đoạn văn có giọng đọc: (trang 96 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Tha thiết trìu mến (Đoạn cuối chuyện Người ăn xin: từ " Tôi chẳng biết...chút gì của ông lão")

b) Thảm thiết : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu phần 1: Từ "Năm trước...ăn thịt em"

c) Mạnh mẽ răn đe; Dế Mèn bênh vực kẻ yếu phần 2.

"Tôi thét:

- Các người có của ăn của để ...Có phá hết các vòng vây đi không?"