Soạn bài: Tiết 6

Câu 2: Đọc đoạn văn (SGK TV4, tập 1 trang 99) tìm trong đoạn văn những tiếng có các mô hình đã cho như sau : (trang 99 sgk Tiếng Việt 4)

a) Tiếng chỉ có vần và thanh : tiếng ao và vần ao và thanh ngang

b) Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh gồm những tiếng còn lại trong đoạn văn

Trả lời:

Câu 3: Tìm trong đoạn văn trên: (trang 99 sgk Tiếng Việt 4)

- 3 từ đơn.

- 3 từ láy.

- 3 từ ghép.

Trả lời:

Câu 4: Tìm trong đoạn văn trên: (trang 99 sgk Tiếng Việt 4)

- 3 danh từ

- 3 động từ

Trả lời:

- 3 danh từ: tầm, cánh, chú chuồn chuồn, tre, gió, bờ, ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh, đồng, đàn, trâu, cỏ, dòng, sông, đoàn, thuyền, tầng, đàn, cò, trời.

- 3 động từ: rì rào, rung rinh, hiện ra, gặm, ngược xuôi, bay.