Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

Câu 1: Nghe – viết bài " Người chiến sĩ giàu nghị lực" (trang 116 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Luyện viết một hai lần. Chú ý sửa chữa những lỗi thường sai phạm do cách phát âm địa phương

Câu 2: Điền vào chỗ trống (trang 117 sgk Tiếng Việt 4)

a) tr hay ch? (SGK trang 117)

b) Tiếng có vần"ươn hay ương" (SGK trang 117)

Trả lời:

a) tr hay ch

"Ngày...Trung Quốc...chín mươi tuổi...hai trái núi...chắn ngang...chê cười...Tôi chết...cháu tôi...có chắt...truyền nhau...chẳng thể,...trời nghe...trái núi"

b) Tiếng có vần "ươn hay ương"

c) ...vươn lên...chán chường...thương trường...khai trương...đường thủy...thịnh vượng