Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Dòng suối thức

Câu 2: Tìm các từ (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau :

- Khoảng không bao la chứa các vì sao → vũ trụ

- Nơi xa tít tắp, tưởng như trời đất giáp nhau → chân trời

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Khoảng không bao la chứa các vì sao → vũ trụ

- Loại "tên" dùng để đẩy tàu vũ trụ → tên lửa

Câu 3: Điền vào chỗ trống (trang 138 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Điền ch hay tr ?

LỜI RU

   Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ trời

   Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa trong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi

   Hẳn trong câu hát "à ơi"

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

   Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen

   Lời ru chân cứng đá mềm Ru

Đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?

CẢ NHÀ ĐI HỌC

   Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng "thưa thầy", "chào cô"

   Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng "chào cô", "thưa thầy" ...

   Cả nhà đi học vui thay

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

   Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được ... ba điểm mười.