Soạn bài: Tiết 4

Câu 1: Ghi lại các tiếng đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. (trang 97 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Người ta là hoa đất Vẻ đẹp muôn màu Những người quả cảm
Tài giỏi, tài tình, tài năng, tài nghệ, tài hoa, tài ba, tài đức... Rực rỡ, tươi đẹp, tươi xinh, xinh đẹp, rạng rỡ, xinh xắn, tươi tắn Gan dạ, dũng cảm, quả cảm, anh hùng, gan góc, gan lì, can đảm, dũng mãnh...

Câu 2: Ghi lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên (trang 97 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Nhớ lại trong mỗi chủ điểm đã học có những thành ngữ nào. Chọn một thành ngữ ở mỗi chủ điểm ghi lại theo yêu cầu câu hỏi.

1. Người ta là hoa đất: * Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

2. Vẻ đẹp muôn màu: * Cái nết đánh chết cái đẹp.

3. Những người quả cảm: * Gan vàng dạ sắt.

Câu 3: Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 97) (trang 97 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em điền như sau:

a. - Một người tài đức vẹn toàn.

- Nét chạm trổ tài hoa.

- Phát hiện và bồi dường tài năng trẻ.

b. - Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt.

- Một ngày đẹp trời.

- Những kỉ niệm đẹp đẽ .

c. - Một dũng sĩ diệt xe tăng.

- Có dũng khí đấu tranh.

- Dũng cảm nhận khuyết điểm.