Soạn bài: Luyện từ và câu: Câu khiến

Câu 1: Tìm câu khiến trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 88) (trang 88 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Đó là những câu:

- Đoạn a: - Hãy gọi người hàng hành vào đây cho ta!

- Đoạn b: - Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu!

- Đoạn c: - Nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương!

- Đoạn d: - Con đi nhặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta

Câu 2: Tìm 3 câu khiến trong sách tiếng Việt hoặc toán của em. (trang 89 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em có thể tìm các câu ở trong sách tiếng Việt của mình. Câu nào có nội dung yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người nói, người viết, em chọn các câu đó. (Chú ý khi viết, cuối câu khiến có dấu châm than (!). Đó là dấu hiệu giúp em tìm được những câu "khiến").

Câu 3: Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo. (trang 89 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em có thể đặt câu như sau:

a. Nói với bạn: - Ngày mai, cậu trực nhật với mình nhé!

b. Nói với anh, chị: - Chị cho em mượn chiếc xe chạy thử vài vòng ở trong sân này nhé!

c. Nói với thầy cô giáo: - Em xin phép thầy cho em ra ngoài có việc ạ!