Soạn bài Lập dàn ý bài văn nghị luận

I. Tác dụng của việc lập dàn ý

- Người viết bao quát được nội dung chủ yếu, những luận điểm, luận cứ cần triển khai, mức độ và phạm vi nghị luận

II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận

Đề bài: Nêu ý kiến của em về giá trị của sách qua câu nói của nhà văn M. Go-rơ-ki: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới

MB: Giới thiệu và nêu vai trò, tác dụng của sách trong đời sống

Dẫn câu nói của Go-rơ-ki

TB

Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.

    + Sách là sản phẩm tinh thần của con người, tri thức nhân loại

    + Sách giúp mở mang hiểu biết của con người: lĩnh vực tự nhiên, xã hội,

- Sách gần gũi và giúp ta hoàn thiện bản thân, nhân cách

- Cần có thái độ đúng với sách, việc đọc

- Biết lựa chọn sách phù hợp với khả năng, mục đích

- Tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú đọc, học theo sách có nội dung tốt

- Học những điều hay trong sách bên cạnh việc học thực tế trong cuộc sống

KB: Mở rộng vấn đề

Hiện nay có nhiều phương tiện truyền tải thông tin nhanh, gọn nhưng chúng ta không thể thiếu sách

- Phải biết cách lựa chọn, sử dụng và nâng niu sách

- Đặt ra vấn đề rằng giới trẻ hiện nay có nhiều cách cập nhập thông tin, giải trí, đọc sách mang lại hiệu quả cao không?

III. LUYỆN TẬP

Câu 1: (trang 91 sgk ngữ văn 10 tập 2)

Bổ sung các ý còn thiếu:

- Mối quan hệ giữa tài với đức

Trong quá trình rèn luyện cần thể hiện song song, hướng tới sự hoàn thiện cả đức và tài

b, Viết phần dàn ý

MB:

    + Giới thiệu lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu ý nghĩa, nội dung lời dạy đó

TB

- Giải thích câu nói của Bác

    + Khẳng định ý nghĩa, tính đúng đắn của câu nói trong việc rèn luyện, tu dưỡng cá nhân

- Nêu mối quan hệ, phương hướng phấn đấu để thực hiện lời dạy của Bác ( mối quan hệ giữa tài- đức)

- Tầm quan trọng của hai yếu tố tài – đức trong thời kì đất nước hội nhập

KB

- Khẳng định tầm quan trọng của tài và đức.

Bài 2: (trang 91 sgk ngữ văn 10 tập 2)

MB:

- Những khó khăn trong cuộc sống hạn chết việc phát huy khả năng của con người.

Câu tục ngữ “Cái khó bó cái khôn” đúc kết điều đó

- Câu tục ngữ trên có giá trị như thế nào, cần hiểu và vận dụng vào cuộc sống như thế nào cho đúng

TB:

- Giải thích câu tục ngữ:

    + Cái khó: khó khăn, trở ngại trong thực tế cuộc sống

    + Bó: sự trói buộc, kìm hãm

    + Cái khôn: sự sáng tạo, khả năng của con người

- Ý nghĩa câu tục ngữ: Những khó khăn trong cuộc sống thường hạn chế nhiều đến việc phát huy tài năng, sức sáng tạo của con người

- Câu tục ngữ có tính đúng đắn, cũng có mặt chưa đúng

    + Mặt đúng: quá trình vận động, phát triển của mỗi cá nhân thường chịu ảnh hưởng, tác động của hoàn cảnh khách quan

    + Mặt chưa đúng: bài học còn phiến diện, chưa đánh giá đúng mức vai trò sự vươn lên, bứt phá của con người trong khó khăn

- Bài học từ câu tục ngữ

    + Trước khi làm việc gì cần chú ý tới điều kiện khách quan bên ngoài, hạn chế bị phụ thuộc vào vấn đề đó

    + Hoàn cảnh nào cũng cần phải cố gắng, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn

KB

- Trước hoàn cảnh khó khăn cần phải nỗ lực khắc phục

- Có tâm thế sẵn sàng biến khó khăn thành động lực để rèn luyện bản lĩnh