Soạn bài Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Câu 1: (trang 96 sgk ngữ văn 10 tập 2)

Cuộc đời của Nguyễn Du ảnh hưởng tới quá trình sáng tác của ông:

Nguyễn Du sinh ra trong gia đình đại quý tộc thời phong kiến

    + Tuổi thơ, niên thiếu ông sống trong nhung lụa, nên có điều kiện tốt nhất về giáo dục

    + Cuộc sống chốn quan trường ông có nhiều hiểu biết về giới quan trường, cuộc sống xa hoa của bậc đế vương.

- Sống trong thời loạn, trực tiếp chứng kiến sự khủng hoảng, xã hội phong kiến Việt Nam

Ông có nhiều trải nghiệm cả cuộc sống phong trần cho ông suy ngẫm về xã hội, thân phận con người

- Ông sống trong thời phong kiến nhiều loạn lạc, phức tạp khiến ông cảm thông sâu sắc hơn với nỗi đau khổ của nhân dân

- Nguyễn Du có điều kiện tiếp thu văn hóa nhiều vùng khác nhau: truyền thống hiếu học, yêu nước

→ Các yếu tố về cuộc đời ảnh hưởng tới tư tưởng, ngôn ngữ, phong cách… nghệ thuật của ông

Những sáng tác của Nguyễn Du:

- Ba tập thơ chữ Hán

    + Thanh Hiên thi tập (khi lưu lạc ở đất Bắc)

    + Nam trung tạp ngâm (khi ông làm quan nhà Nguyễn)

    + Bắc hành tạp lục (viết khi đi sứ Trung Quốc)

- Thơ chữ Nôm:

    + Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều 3254 câu, kiệt tác của văn học Việt Nam

    + Văn tế thập loại chúng sinh (Văn chiêu hồn), song thất lục bát dài 184 câu

b, Giá trị tư tưởng trong sáng tác của Nguyễn Du.

    + Giá trị hiện thực: phản hiện thực xã hội với cái nhìn sâu sắc

    + Giá trị nhân đạo:

    + Niềm quan tâm sâu sắc tới thân phận con người, cảm hứng bao trùm xót thương, đau đớn

    + Ngợi ca vẻ đẹp con người, trân trọng khát vọng của họ, phản ánh khát vọng sống hạnh phúc, tình yêu

c, Giá trị nghệ thuật Nguyễn Du

- Thơ chữ Hán giản dị, tài hoa, sâu sắc

- Thơ Nôm đỉnh cao nghệ thuật rực rỡ. Nguyễn Du sử dụng tài tình hai thể thơ dân tộc (lục bát, song thất lục bát). Nguyễn Du có công đổi mới nghệ thuật truyện Nôm

- Nguyễn Du đóng góp lớn cho sự phát triển giàu đẹp của ngôn ngữ văn học tiếng Việt