Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Câu 1: Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp. (trang 87 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh nghe thầy (cô) giáo nhận xét về bài làm.

Câu 2: Chữa bài. (trang 87 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a. Tham gia chữa những lỗi chung trên lớp.

b. Đọc lại bài làm của em, lời phê của thầy cô.

c. Tự chữa bài làm của em.

d. Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

Câu 3: Học tập những đoạn văn hay, bài văn hay. (trang 87 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

- Thảo luận để tìm ra cái hay của các đoạn văn, bài văn trên.

Câu 4: Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn. (trang 87 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự làm.