Văn mẫu: Tục ngữ về con người và xã hội

Đề bài: Phân tích một số câu Tục ngữ về con người và xã hội Bài văn mẫu   Tục ngữ là những lời vàng ý ngọc, kết tinh của trí tuệ dân gian qua bao đời nay. Ngoài những kinh nghiệm về thiên nhiên và lao động sản xuất, tục ngữ còn là kho báu về kinh nghiệm xã hội. Sau đây là một số câu tiêu biểu: 1. Một mặt người bằng nửa mặt của. 2. Cái răng, cái tóc là góc con người. 3. Đói cho