Văn mẫu: Sau phút chia li

Đề bài: Phân tích bài Sau phút chia li của Đặng Trần Côn.Bài văn mẫu   Đoạn trích Sau phút chia li của Đặng Trần Côn mang giá trị nhân đạo sâu sắc. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để thể hiện tâm trạng, nỗi đau xót của người vợ sau phút chia li để chồng ra chiến trận. Qua đó tác phẩm còn thể hiện cái nhìn nhân văn, cảm thông sâu sắc của tác giả.   Khi đất nước xảy chiến tranh,