Soạn bài Biên bản

I. Đặc điểm của biên bản

Biên bản dùng để ghi lại những sự việc xảy ra, đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp

b, Về mặt nội dung, biên bản ghi lại chính xác, cụ thể, trung thực, đầy đủ, khách quan về tính xác thực của biên bản.

Hình thức: đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ về bố cục:

Phần đầu:

   + Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính)

   + Tên

   + Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, chức vụ

- Phần nội dung: ghi lại diễn biến, kết quả sự việc

- Phần kết thúc:

   + Thời gian, chữ kí, họ tên có trách nhiệm chính, chữ kí, họ tên người ghi biên bản

   + Văn bản và hiện vật kèm theo

- Lời văn sáng rõ, ngắn gọn, chính xác

c, Văn bản là biên bản hội nghị, biên bản sự vụ. Là loại biên bản thường gặp trong thực tế

II. Cách viết biên bản

- Nắm được cách viết biên bản: phần mở đầu, phần nội dung, kết thúc, lời văn.

Luyện tập

Bài 1: (trang 126 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Các tình huống cần viết biên bản: a, c, d

- Tình huống b viết đơn, tình huống e viết bản kiểm điểm

Bài 2: (trang 126 sgk ngữ văn 9 tập 2)

LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN

CHI ĐỘI LỚP 9D

BIÊN BẢN GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN ƯU TÚ CỦA CHI ĐỘI CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc 9h, ngày 10/11/2018

Thành phần tham dự: 43 đội viên chi đội 9D

Đại biểu: Trần Thanh Hà - Liên đội trưởng

Chủ tọa Lê Thành Sơn - Chủ tọa

Thư kí: Phan Thị Thùy Linh

Nội dung sinh hoạt:

Bạn Lê Thành Sơn hay mặt ban Chỉ huy đội giới thiệu các đội viên ưu tú của Chi đội 9D cho Đoàn TNCS HCM

….

Chủ tọa          Thư kí