Đề bài: Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về hiện tượng phá hoại cây xanh nơi công cộng, trong đó có sử dụng câu nghi vấn. (câu nghi vấn được in đậm).

Bài văn mẫu

   “Cây xanh là lá phổi của Trái Đất”, thông điệp súc tích ấy đã nhấn mạnh chính xác vai trò của cây đối với chúng ta, thế nhưng hiện nay “lá phổi” ấy đang dần bị hủy hoại do hiện tượng chặt phá cây xanh nơi công cộng. Chặt phá cây xanh đơn giản chính là phá hủy sự sống của cây. Việc làm đó cụ thể như việc bẻ cành, chặt cây, đốn cây… Vì sao lại xảy ra những việc làm đáng lên án như thế? Nguyên nhân chính là do cá nhân con người không ý thức được việc làm của mình có thể gây ra biến đổi khí hậu, thiên tai đe dọa đời sống, hoặc vì lợi ích kinh tế trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Hơn nữa các cơ quan chức năng quản lí và xử lí không hiệu quả, còn dung túng cho những hành vi sai phạm. Như chúng ta đều biết, cây xanh điều hòa khí hậu, vậy nếu như con người cứ tiếp tục chặt phá cây xanh thì tương lai cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Câu hỏi ấy có lẽ không khó để trả lời. Vì vậy để bảo vệ màu xanh của Trái Đất, mỗi người cần tự ý thức được vai trò to lớn của cây xanh đối với cuộc sống của mình, trồng cây, phủ xanh đồi trọc, trồng cây gây rừng… Các cơ quan chức năng cần xử lí nghiêm những hành vi chặt phá cây xanh. Có như vậy, “lá phổi” duy trì sự sống cho con người chúng ta mới có thể luôn khỏe mạnh.