Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2

1. Em đã kể về chuyện một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn. Em kể theo ngôi thứ nhất xưng em. Nhân vật chính là em và cô giáo cũ hồi tiểu học.

Sự việc chính: Em đã giả ốm để được trốn đi chơi với bạn

2. Bài viết có đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài

Mở bài

Giới thiệu về kỉ niệm đáng nhớ nhất (thời gian, địa điểm), lần mắc lỗi đó do tôi nói dối để được đi chơi.

Thân bài

Kể trình tự diễn biến chuyện theo trình tự thời gian

- Khi ngồi trong giờ học Toán vì không hiểu bài, em đã nghĩ tới việc giả ốm để không phải học

- Em nhăn nhó kêu đau bụng, cô giáo đang giảng bài gương mặt lo lắng chạy xuống đỡ em

- Cô và các bạn đưa em xuống phòng y tế, ở đây, em đánh một giấc ngủ say sưa.

- Cô gọi điện cho bố mẹ nên khi trở về nhà bố mẹ em cũng rất lo lắng

Suy nghĩ lại, tôi thấy có lỗi với cô nhất, tiếp đó tôi có lỗi với bố mẹ vì tôi đã nói dối mọi người

- Sau đó tôi đã xin gặp riêng cô để xin lỗi về hành động của mình, cô tha thứ, sau đó cô thường kèm thêm môn Toán cho tôi

- Tôi tiến bộ rõ rệt khi được cô dạy thêm, vì thế tôi không còn sợ môn Toán nữa

Kết bài

Kỉ niệm đó mang lại bài học, tình cảm đối với em

Các phần không trùng lặp với nhau, mà kết nối với nhau theo về mặt ý nghĩa với nhau.

4. Sửa chữa những lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ và diễn đạt trong bài viết để bài viết tốt hơn.