Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2

1. Em đã tìm hiểu về loại cây mà mình yêu thích, tình cảm phải chân thành, có như thế mới có thể khơi gợi cảm xúc từ người đọc

2. Bài viết phải nhấn vào những chi tiết gợi cảm thực sự, biết chọn lọc chi tiết gây cảm xúc mạnh đối với người đọc

3. Bố cục bài văn hầu như các bạn đều biết phân chia rõ ràng, cân đối giữa các phần

4. Trong bài viết nên sử dụng các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa để bài viết thêm sinh động, và người đọc có thể dễ dàng liên tưởng

5. Chú ý các lỗi về chính tả, từ vựng, ngữ pháp