Soạn bài Phó từ

I. Phó từ là gì?

Câu 1:: (trang 12 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Phụ trước Thành tố trung tâm Phụ sau
Động từTính từ
Đã Đi nhiều nơi
Cũng Ra những câu đố
vẫn chưa thấy
thật lỗi lạc
soi gương (được)
rất ưa nhìn
to ra
rất bướng

Câu 2:: (trang 12 sgk ngữ văn 6 tập 2)

Các từ in đậm nằm ở phần phụ trước của cụm động từ và cụm tính từ. Phó từ là hư từ, nó không có khả năng gọi tên sự vật, hiện tượng như danh, động, tính.

II. Các loại phó từ

Câu 1:: (trang 13 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho những động từ, tính từ in đậm

a, Phó từ “lắm” bổ sung cho tính từ “chóng”

b, Phó từ “đừng”, "vào" bổ sung cho động từ “trêu”

c, Phó từ “không” và “ đã” bổ sung ý nghĩa cho động từ “trông thấy”, phó từ “đang” bổ sung ý nghĩa cho động từ “loay hoay”

Câu 2:: (trang 13 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Phó từ đứng trước Phó từ đứng sau
Chỉ quan hệ thời gian Đã, đang
Chỉ mức độ Rất, thật Lắm
Chỉ sự tiếp diễn tương tự Vẫn, cũng
Chỉ sự phủ định Không, chưa
Chỉ sự cầu khiến Đừng,
Chỉ kết quả và hướng vào, ra
Chỉ khả năng được

Câu 3:: (trang 13 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

- Phó từ bổ sung ý nghĩa thời gian: sẽ, sắp

- Phó từ bổ sung ý nghĩa khả năng: có thể

- Phó từ bổ sung ý nghĩa tần số: Thường, thỉnh thoảng, luôn luôn…

III. LUYỆN TẬP

Bài 1:: (trang 14 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

a, Phó từ “đã” bổ sung quan hệ thời gian cho động từ “đến”, “cởi bỏ”, “về”

Phó từ “không còn” bổ sung ý nghĩa phủ định tiếp diễn tương tự cho động từ “ngửi”

Phó từ “đương” bổ sung quan hệ thời gian cho động từ “trổ”

Phó từ “đều” bổ sung ý nghĩa quan hệ tiếp diễn tương tự cho tính từ “lấm tấm”

Phó từ “lại”, “sắp”, “ra” bổ sung ý nghĩa lần lượt về sự tiếp diễn tương tự, quan hệ thời gian, kết quả và hướng cho động từ “buông tỏa”.

Phó từ “cũng”, “sắp” bổ sung ý nghĩa về sự tiếp diễn tương tự và quan hệ thời gian cho động từ “có” và “về”.

b, Phó từ “được” bổ sung quan hệ kết quả cho động từ “xâu”

Phó từ “đã” bổ sung ý nghĩa quan hệ thời gian cho động từ “xâu”

Bài 2:: (trang 15 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Dế Mèn trông thấy chị Cốc đang mò cua bắt ốc ở bãi lầy ven sông liền cất tiếng hát véo von trêu chọc. Chị Cốc vô cùng tức giận đi lò dò về phía tổ Dế Mèn khiến Dế Mèn khiếp sợ chui tọt vào tổ. Chị Cốc vừa thấy Dế Choắt liền nghĩ rằng Dế Choắt trêu mình nên đã dùng mỏ nhọn hoắt mổ chết Dế Choắt.

- Phó từ “đã” bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ “dùng”

Bài 3:: (trang 15 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Nghe viết chính tả Bài học đường đời đầu tiên (từ Những gã xốc nổi đến những cử chỉ ngu dại của mình thôi