Soạn bài: Tập đọc: Hộp thư mật

Nội dung chính

Bài đọc nói về câu chuyện hộp thư mật, một cách liên lạc giữa các cán bộ, bộ đội của ta thời xưa. Hộp thư được giấu cẩn thận, luôn đánh dấu bằng chữ V, cho thấy lòng yêu nước, tinh thần lạc quan của các chiến sĩ.

Câu 1: Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào? (trang 63 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật trong họp thuốc đánh răng, đặt dưới một hòn đá đẹp được chỉ dẫn bởi một hòn đá có hình chữ V, theo hướng mũi tên nằm sau cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng.

Câu 2: Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn nhủ chú Hai Long điều gì ? (trang 63 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long tình yêu Tổ quốc và lời chúc mừng thắng lợi.

Câu 3: Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long. Vì sao chú làm như vậy ? (trang 63 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Chú Hai Long lấy thư và gửi báo cáo rất kín đáo. Nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của người khác, chú vờ như xe bị hư phải tháo bu-gi, quan sát trước sau, một tay cầm bu-gi, một tay bẩy nhẹ hòn đá lấy thông tin và gửi báo cáo vào hộp thuốc đánh răng rồi đặt lại chỗ cũ, lắp bu-gi, khởi động xe làm như vừa sửa xong.

Câu 4: Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ? (trang 63 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ta có được những thông tin mật của giặc để kịp thời ngăn chặn, đối phó và nhanh chóng giành thắng lợi.