Soạn bài: Tập đọc: Phân xử tài tình

Nội dung chính

Bài đọc là câu chuyện về một vị quan thông minh, xử án giỏi và rất công bằng. Ông tìm ra người phụ nữ định lừa đảo để lấy miếng vải, tìm ra chú tiểu ăn trộm tiền của chùa. Ông đã giữ gìn sự công bằng cho cuộc sống.

Câu 1: Hai người đàn bà đến công đường nhờ phân xử việc gì? (trang 47 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Họ đến vì tấm vải. Người này tố người kia lấy vải của minh, không chịu nhường ai, đành nhờ quan phân xử.

Câu 2: Quan đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp? (trang 47 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Quan đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để tìm ra người lấy cắp :

+ Đòi người làm chứng nhưng không có.

+ Cho lính về nhà họ xem thì cả hai đều có khung cửi như nhau.

+ Cho xé tấm vải ra làm đôi, mỗi người một nửa. Một người bật khóc.

- Quan bảo đưa tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại.

- Sở dĩ quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì chỉ có người chủ thực sự của tấm vải, người vất vả làm ra nó mới tiếc khi tấm vải bị xé.

Câu 3: Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa. (trang 47 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo : Đức Phật linh thiêng sẽ làm cho thóc trong tay kẻ ăn cắp nảy mầm. Một lúc sau đã thấy một chú tiểu vừa chạy vừa nén nhìn thóc, quan bèn cho bắt chú tiểu vì chỉ có tật mới hay giật mình.

Câu 4: Vì sao quan án dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng : (trang 47 sgk Tiếng Việt 5)

a) Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

c) Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.

Trả lời:

Đáp án b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.