Soạn bài: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Câu 1: Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau? (trang 38 sgk Tiếng Việt 5)

a. Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm.

b. Con phải mặc ấm, nếu trời trở rét.

Trả lời:

a. Các vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ Nếu...thì. Vế câu chỉ điều kiện đặt trước, chỉ kết quả đặt sau.

b. Các vế câu chỉ được nối với nhau bằng quan hệ từ nếu. Vế câu chỉ kết quả đặt trước, chỉ điều kiện đặt sau.

Câu 2: Tìm thêm các cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả. (trang 38 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Những cặp quan hệ từ: nếu... thì...; giá... thì...; hễ... thì...;...

Câu 1: Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chung trong những ví dụ sau: (trang 39 sgk Tiếng Việt 5)

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường.

Theo CẬU BÉ THÔNG MINH

 b)  Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng     Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương     Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm     Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.     

TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

Trả lời:

Các quan hệ từ: Nếu và Nếu… thì…

Câu 2: Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả: (trang 39 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a) Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) Nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Câu 3: Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả. (trang 39 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a) Hễ em được điểm tốt thì cả nhà đều vui mừng.

b) Nếu chúng ta chủ quan thì công việc khó mà thành công được.

c) Nếu chịu khó trong học hành thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.