Soạn bài: Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 2

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 162 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau: (trang 162 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Các loại trạng ngữ Câu hỏi Ví dụ
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn Ở đâu? - Ngoài đường, xe cộ qua lại như mắc cửi.
- Trạng ngữ chỉ thời gian Khi nào?

- Hôm qua, bác Tuấn chở anh Hùng sang nhà em chơi đến tận chiều mới về.

- Đúng 7 giờ, chúng em vào lớp.

- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân Vì sao? Tại sao? Nhờ đâu?

- Vì trời mưa, nên đường trơn trượt.

- Tại ngủ quên, nên Vũ đến trường trễ.

- Nhờ chăm chỉ, nên kết quả học tập của Lệ rất tiến bộ.

- Trạng ngữ chỉ mục đích Để làm gì? Vì cái gì?

- Để học tốt hơn nữa, chúng ta nên chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài và làm bài tập, học bài đầy đủ.

- Vì tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng.

- Trạng ngữ chỉ phương tiện Bằng cái gì? Với cái gì?

- Bằng thái độ dịu dàng, cô giáo đã cảm hóa được Sơn.

- Với đôi bàn tay khéo léo, mẹ đã may cho Hà cái áo rất đẹp.