Soạn bài: Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 1

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 162 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2: Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau: (trang 162 sgk Tiếng Việt 5)

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Trả lời:

Kiểu câu "Ai làm gì?"

Kiểu câu "Ai thế nào?"

Kiểu câu "Ai là gì?"